Giao dịch trên thị trường theo cách của bạn

Chọn tài khoản giao dịch phù hợp với bạn

Tài khoản Giao dịch
cho nhà giao dịch lớn
 • 1000$ Tiền gửi tối thiểu
 • Spread từ 0 pip về cho các loại Tiền tệ chính
 • Tỷ lệ đòn bẩy tối đa 1:1000*
 • $8 Hoa hồng mua bán xoay vòng
 • Khối lượng giao dịch tối thiểu 0,01
 • Giới hạn 50 lot cho mỗi vé (FX)
 • Cho phép Nghiệp vụ bảo đảm (Hedging)
 • Tài khoản dành cho người Hồi giáo (Islamic/SWAP Free) KHÔNG có sẵn
 • Bảo vệ số dư âm
 • Người quản lý tài khoản cá nhân
 • KHÔNG cung cấp đào tạo
 • Ngừng giao dịch (Stop out) ở mức 50%
 • Gọi ký quỹ (Margin call) ở mức 100%

*Vui lòng lưu ý đòn bẩy tối đa 1:400 cho khách hàng trực thuộc Windsor Markets (Kenya) Limited.