Tài liệu mở tài khoản (AOD)

Đây là các điều khoản và điều kiện mà theo đó Windsor Brokers đồng ý mở và duy trì tài khoản giao dịch cho khách hàng và khách hàng đồng ý tuân thủ. Bao gồm trong đó là: Thỏa thuận tài khoản khách hàng, Thỏa thuận truy cập trực tuyến, Thỏa thuận giao dịch di động và Tuyên bố tiết lộ rủi ro.

Điều kiện giao dịch (TC)

Tài liệu này cung cấp thông tin tổng quan về các điều kiện giao dịch liên quan đến các công cụ tài chính như: yêu cầu ký quỹ cho giao dịch, đòn bẩy, chi phí, v.v. trước khi khách hàng giao dịch. Tài liệu này nên được đọc cùng với AOD.