Hạn chế cục bộ
Hệ thống của chúng tôi đã phát hiện rằng vị trí của bạn nằm trong Liên minh Châu Âu và do đó bạn đang được chuyển hướng đến Windsorbbrokers.eu, nơi phục vụ khách hàng EU và được điều hành bởi Windsor Brokers Ltd.
Rank Double Up Credit up to: A/c No. Name Balance Country
1 US$ 5,000 6606985 Mohamed Fathy 389,421.96 Egypt
2 US$ 4,000 6608626 Mansour Mansour 63,100.00 Jordan
3 US$ 3,000 6608724 Abdul Khaleq Nasser 38,510.07 Egypt
4 US$ 2,500 6608693 Poria Naghdi 36,704.00 Iran
5 US$ 2,000 6606153 Meysam Dara 27,453.47 Iran
6 US$ 1,500 6608027 Ahmad Alsayed 24,280.00 Egypt
7 US$ 1,000 6607193 Shahrouz Esmaile 18,506.66 Iran
8 US$ 500 6606936 Sajad Rohani 16,450.14 Iran
9 US$ 300 6607130 Farid Hashemi 15,831.17 Iran
10 US$ 200 6606691 Syed Bilal Muhammad Zaidi 15,620.91 Pakistan